روز پزشک را حضور تمامی همکاران گرامی تبریک عرض می نماییم

khso4

انجمن چشم پزشکی خراسان

برنامه طبیعت گردی مردادماه چشم پزشکان خراسان امروز با حضور هیات مدیره انجمن چشم پزشکی ایران برگزار شد

khso 1

 

برگزاری مشترک جلسه هیات مدیره انجمن چشم پزشکی ایران و هیات مدیره انجمن چشم پزشکی خراسان در مشهد

khso

روز پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ جلسه مشترک هیات مدیره انجمن چشم پزشکی ایران و هیات مدیره انجمن چشم پزشکی خراسان در مشهد در محل دفتر انجمن چشم پزشکی خراسان برگزار شد.

برگزاری جلسه انجمن چشم پزشکی ایران در مشهد

IMG_20160819_235935

روز پنجشنبه  ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ از ساعت ۱۲ تا ۱۴ ،جلسه انجمن چشم پزشکی ایران،در مشهد در محل دفتر انجمن چشم پزشکی خراسان برگزار شد.

سمینار اینترنتی فیکو

khso seminar 2

چهارشنبه ۱۰ شهریور