تمامي مطالب در زمينه : كشوري

اولین همایش بهاره چشم پزشکی

IRSO CONGRESS

اولین همایش بهاره چشم پزشکی

فردا صبح بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن چشم پزشکی ایران آغاز می شود

IRSO CONGRESS

فردا صبح بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن چشم پزشکی ایران آغاز می شود

برنامه روزانه کنگره بین المللی پیشرفت های تصویربرداری در چشم پزشکی

khso-congress-2

 

کنگره بین المللی پیشرفت های تصویربرداری در چشم پزشکی

khso congress

چهارشنبه ۲۸ تا جمعه ۳۰مهر ۱۳۹۵

جلسه کمیته اجرایی کنگره بین المللی چشم پزشکی مشهد

khso1

جلسه گروه اجرایی کنگره بین المللی چشم پزشکی مشهد با حضور اعضای کمیته اجرایی انجمن چشم پزشکی خراسان و گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نمایندگان شرکت های تجهیزات چشم پزشکی کشور،روز پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح در محل  دفتر انجمن چشم پزشکی خراسان برگزار شد.در این جلسه در مورد نحوه برگزاری  کنگره بین المللی پیشرفت های تصویربرداری  در چشم پزشکی ،بحث و تبادل نظر شد.