تمامي مطالب در زمينه : همايش ها

اولین همایش بهاره چشم پزشکی

IRSO CONGRESS

اولین همایش بهاره چشم پزشکی

اولین برنامه کنفرانس های صبحگاهی انجمن در سال ۱۳۹۶

IOL-Fixation

شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

سمینار بازآموزی التهاب های داخل چشمی

Uveitis

سمینار بازآموزی التهاب های داخل چشمی

فردا صبح بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن چشم پزشکی ایران آغاز می شود

IRSO CONGRESS

فردا صبح بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن چشم پزشکی ایران آغاز می شود

سمینار بازآموزی تازه های جراحی رفرکتیو

Refractive Surgery

کنسل و به اسفندماه موکول شد.