تمامي مطالب در زمينه : مقالات

ماکولوپاتی کلروکین

HCQ Maculopathy

HCQ Maculopathy

برنامه های وزارت بهداشت دولت یازدهم

دکتر هاشمی

متن کامل برنامه های وزارت بهداشت دولت یازدهم منتشر گردید

نقش کلیدی نور در زمان حاملگی بر تکامل چشم

Retina

Light Exposure During Pregnancy Key to Normal Eye Development

 

دیدگاه جدید در مورد دژنراسیون سلولهای شبکیه از محققین ایرانی دانشگاه نیویورک

Rod photoreceptor cell

h3 style=”text-align: left;”>Study of how eye cells become damaged could help prevent blindness

 

اثر فنیل افرین داخل چشمی بر IFIS

Tamsolusin

Intracameral Phenylephrine 1.5% for Prophylaxis against Intraoperative Floppy Iris Syndrome: Prospective, Randomized Fellow Eye Study