اولین برنامه کنفرانس های صبحگاهی انجمن در سال ۱۳۹۶

IOL-Fixation1

 

شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

ساعت ۷ تا ۸ صبح

سالن همایش های انجمن چشم پزشکی خراسان

سخنران:دکتر مرتضوی فرد

موضوع:انواع روش های فیکساسیون لنزهای داخل چشمی

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب