برنامه های آموزشی انجمن چشم پزشکی خراسان

EYE01-2

 

 

شنبه ها

ساعت ۷ تا ۸

Journal Club

——————————————————————–

پنجشنبه ها

ساعت ۱۲ تا ۱۳

کنفرانس هفتگی

 

در محل سالن کنفرانس انجمن برگزار می شود.

انجمن چشم پزشکی خراسان

how to enlarge penile length naturall
چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب