واحد مددکاری و حمایت های درمانی بیماران نیازمند انجمن چشم پزشکی خراسان

مددکاري

 

همکاران گرامی

واحد مددکاری و حمایت های درمانی بیماران نیازمند انجمن چشم پزشکی خراسان همانند سالهای گذشته حامی بیماران نیازمند می باشد.چنانچه بیماری نیاز به جراحی چشم دارد ولی توانایی پرداخت هزینه آن را ندارد،می توانید نامبرده را همراه با پرونده معاینه و تعیین نوع عمل جراحی مورد نیاز،به دفتر انجمن ارجاع نمایید تا اقدامات لازم برای وی انجام شود.برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر انجمن،سرکار خانم سحابی تماس بگیرید.

انجمن چشم پزشکی خراسان

چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب