تماس با ما

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – حامد جنوبی ۱۱ – سازمان نظام پزشکی طبقه چهارم – دبیرخانه انجمن چشم پزشکان خراسان
تلفکس : ۸۹ ۵۰ ۶۰۲ – ۵۱۱

ایمیل : Info@khso.org  ,   Manager@khso.org


خط اس ام اس : ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳

فرم تماس با ما
  1. (ضروری)
  2. (ضروری)
 

cforms contact form by delicious:days