معرفی انجمن

هیات مدیره انجمن چشم پزشکان خراسان
رئیس انجمن چشم پزشکان خراسان دکتر محمد رضا صداقت
نائب رئیس و عضو هیات مدیره دکتر غلامرضا عشقی
عضو هیات مدیره دکتر حمید قرایی
عضو هیات مدیره وخزانه دار دکتر علیرضا اسماعیلی
عضو هیات مدیره دکتر مرتضی مرتضوی فرد
بازرس دکتر علی اکبر بلوریان
عضو علی البدل دکتر علی اکبر صابر مقدم
عضو علی البدل دکنر سیامک زارعی قنواتی